Behövs omvandlarens interna klocka ställas för att PiiGAB QuickPost ska fungera?

Nej inte nödvändigtvis. Vi rekommenderar dock att ställa omvandlarens interna klocka för att FTP- eller HttpPost-servern klocka ska vara synkroniserade med omvandlarens klocka.

0 replies

Comment on this FAQ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *