Vi på PiiGAB är anmälda till Earth Hour

 – anmäl dig du med!

Vi arbetar för miljön till vardags där vi utvecklar produkter som främjar samhället och dess resurser. Vi försöker även göra miljömedvetna val i vår dagliga verksamhet. Vi har exempelvis en miljöpolicy där vi ständigt strävar efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt använda miljöanpassade material och metoder. Däremot kan vi alla behöva en liten påminnelse och ibland räcker det med att stanna upp och fråga sig själv; ”Vad har jag gjort för miljön idag?”

På lördag den 28 mars mellan klockan 20.30-21.30 infaller Earth Hour och tanken är att man ska släcka ljuset under en timme. Detta arrangemang anordnas för att uppmärksamma miljöfrågorna. WWF skriver följande om Earth Hour på deras hemsida: ”1,3 miljarder människor saknar tillgång till elektricitet. En viktig förutsättning för att bekämpa fattigdomen är att världens fattiga länder får bättre tillgång till långsiktigt hållbar, förnybar energi. När vi släcker här under Earth Hour kan vi samtidigt tända både lampor och hopp på andra delar av jorden!”

Blir vi fler i år?

Du anmäler dig enkelt via WWFs hemsida, skriv under med ditt namn så är du med i kampen mot en bättre miljö!

EH2015_fbCover_Slack-center

Visa alla nyheter