Referens Citect drivrutiner

PiiGAB har arbetat med Citect i ungefär tretton år. Vår specialitet är kommunikation och drivrutiner. Vi har utvecklat flera Citect drivrutiner hela vägen från grund specifikationer till beta testad och färdig drivrutin. Vi har dessutom justerat och kompletterat ett flertal drivrutiner. Utöver detta har vi också varit projektledare för framtagning av cirka tretton olika Citect drivrutiner. Om du behöver en ny Citect drivrutin eller har behov av annan kommunikationshjälp tveka inte utan hör av dig till oss.

Citect drivrutiner som är helt utvecklade av PiiGAB


Drivrutin


Tillverkare

Leverantör
Kommentar
AQUACOM ITT Flygt AB PiiGAB Stöder Läsa och skriva till kanaler, Status, Pumpkontroll,
Trend förfrågning, Periodiska rapporter, Larm,
Larmkodsprioriteter.
CYLCTRL Cylon Controls Ltd PiiGAB Stöder ”Points value block analog/digital”, Version,
Realtidsklocka, Tidkanaler.
EIBKNX EIBA/Konnex Schneider Electric Stöder ABB IP-GATEWAY IG/S 1.1 med datatyperna
boolean, 8-bit unsigned, 2-octet signed och 2-octet flyttal.
JCONTROL Johnson Controls Beijer Stöder N2 protokollet och delar av N2 Open.
MBUSCIT M-Bus
Usergroup
V4.8, EN1434,
EN13757
PiiGAB Generell M-Bus drivrutin som stöder primär- och
sekundär adressering, single- och multi telegram,
tillverkarspecifika data etc.
REGO IVT Industrier AB IVT Industrier AB Stöder Rego 400 och Rego 600
REGOCAN IVT Industrier AB IVT Industrier AB Stöder USB-till-CAN kompakt gränssnitt från IXXAT
Automation GMBH.
SIOX Telefrang AB Beijer Stöder Läsa/Skriva RAM och EPROM i SETUPMODE,
en nivå av router modul R30, utökade antal
parametrar till 16384.

 

Citect drivrutiner som är justerade eller kompletterade av PiiGAB


Drivrutin

Tillverkare

Leverantör
Kommentar
ASCII Generic Schneider Electric Infört övervakning för återanslutning när händelsebaserade
data från exempelvis streckkodsläsare via TCP/IP används.
ASEA ABB Automation Schneider Electric Bugfixar i Excom drivrutinen samt prestanda höjande
justeringar.
COMLI ABB Automation Schneider Electric Lagt in datafyllning av många register, stöd för höga
register, inverterade flyttal, AO (Analog utsignal) samt
justering av återanslutning vid TCP/IP.
EXOCIT ReginExomatic AB Beijer Implementerat ”include” systemet. Medlem
av projektgruppen.

FIPNT
Schneider Electric Schneider Electric Bugfixar och implementerat läsning av digitala bitar i ord.
IVT
IVT Industrier AB Beijer Implementerat statistik, kalender funktion and ”include”
system.
MELSEC

Mitsubishi Schneider Electric Lagt in återanslutning för TCP/IP
PSRCOM

Honeywell AB Honeywell AB Implementerat TCP/IP och uppringningsmekanism.
ROKOMAT

AcobiaFlux AB AcobiaFlux AB Rådgivare vid drivrutins utvecklingen.
SATTBUS

ABB Automation Schneider Electric Implementation av överlagrat Comli regulator meddelande.
SBUS

SAIA Schneider Electric Implementerat udp header för datamode samt
några bugfixar.

SRDLINK

KTC Control AB Beijer Kompletterat drivrutinen med nytt mottagarfilter. Lagt till stöd
för nya enheter.

TALME

TAC Svenska AB Beijer Lagt till stöd för Talme enheterna LCU, SLB, PLB samt zon
regulatorer.

TRENDCS

Trend Control
Systems Ltd
Beijer Bugfixar. Lagt in stöd för TCP/IP via EINC samt portserver.
Lagt in stöd för IQ3.

UNITEL

Schneider Electric Schneider Electric Bugfixar.