Uppgradering för PiiGAB M-Bus 900S Wireless

Nu har det kommit en ny uppgradering till PiiGAB M-Bus 900S Wireless.

Nya features:

  • Lättare att editera include/exclude-filerna.
  • Dokumentation finns nu att läsa som websida på enheten.
  • Nu kan du själv välja namn på include/exclude-filerna. Enda kravet är att filnamnen börjar med ”wireless” och slutar med ”csv”.
  • Diverse bugfixar.

Glöm inte att anmäla er till våra mailutskick för att få del av liknande information personligen.

Visa alla nyheter