Kommunikationsprotokoll

Vi arbetar med utveckling av produkter inom en rad olika kommunikationsprotokoll, med spetskompetens inom bland annat M-Bus och Modbus. Vi har mycket lång erfarenhet av detta och strävar kontinuerligt efter att utveckla lätthanterliga och användarvänliga produkter.

Här kan du hitta mer ingående information om de protokoll vi arbetar med på daglig basis. Är det något du funderar över kring protokollen och dess uppbyggnad, så tveka inte att ställa din fråga till oss. Vi tar också tacksamt emot din feedback för framtida utveckling.

Det elektriska gränssnittet M-Bus har utvecklats på Universitetet i Paderborn, Tyskland under ledning av Professor Dr Horst Ziegler. M-Bus eller Meter-Bus, som det egentligen heter, är en Europeisk standard för fjärravläsning av värmemängdsmätare eller andra typer av konsumtionsmätare. M-Bus kan också användas för att läsa av olika moduler som pulsomvandlare, analoga/digitala insignalsmoduler m.m.

M-Bus är en kostnadseffektiv fältbuss för att överföra konsumtionsdata från olika typer av mätare. En central master exempelvis en PC med en omvandlare från Ethernet till M-Bus, alternativt RS232 till M-Bus kommunicerar via en 2-tråds buss med enheterna (upp till 250 lastenheter per segment) som exempelvis värmemängdsmätare, vattenmätare, elmätare, gasmätare och andra typer av mätare.

Fler och fler tillverkare implementerar det elektriska gränssnittet M-Bus i deras mätare. M-Bus är en Europeisk standard som beskrivs i standarden EN1434-3, EN13757-1, -2, -3, -4, -5, -6

Modbus har sina rötter i slutet av 70-talet. I protokollets utvecklingsfas uppstod meningsskiljaktigheter mellan de två företag som utvecklade protokollet. Detta resulterade i att en variant till Modbus utvecklades, nämligen Jbus. Den huvudsakliga skillnaden är att registeradressen har en förskjutning på ett vilket ofta, även idag, ställer till en hel del huvudbry.

I början skedde kommunikationen enbart med RS232 men ganska snart kom det stöd för RS485 vilket innebar multi-drop, längre kablar och högre hastigheter. Efter hand kom även stöd för Modbus över TCP vilket innebar att man lade till ett extra block i meddelandet. Den viktigaste delen i det extra blocket är ett s.k. transactionsid som gör trafiken över TCP säkrare ur kommunikationssynpunkt.

Många trodde för några år sedan att Modbus skulle dö ut då det är ett gammalt protokoll. Vad som däremot har hänt är att Modbus fått renässans och används idag i väldigt många olika sammanhang. Modbus är ett av få protokoll som verkligen är stort på alla kontinenter.

M-Bus ASCII protokollet är utvecklat av PiiGAB för att underlätta avläsningen av M-Bus mätare på ett enkelt sätt, utan att behöva ha en traditionell M-Bus drivrutin installerad.

Protokollet är ett typiskt fråga/svars protokoll. Frågorna kan ställas via seriell eller UDP/TCP kommunikation. Frågorna består av så kallade OPC Items som skickas som ASCII strängar. Dessa strängar kodas sedan av enligt OPC standard och sedan skickas mätarsvaret tillbaka som en sträng. Dessa värden kan nu på ett enkelt sätt presenteras på en display eller hemsida.

OPC är en kompatibel standard för att på ett säkert och pålitligt sätt utbyta data i industriell automation och i andra automations sammanhang. Den är plattformsoberoende och säkerställer ett sömlöst flöde av information mellan enheter från olika tillverkare. OPC Foundation är ansvarig för utveckling och underhåll av standarden.
OPC standarden är ett antal standard specifikationer som utvecklats genom ett samarbete mellan ett stort antal världsledande automationsleverantörer, slutanvändare och mjukvaruutvecklare. Specifikationerna definierar gränssnittet mellan klienter och servrar samt mellan servrar och servrar, inklusive tillgång till realtidsdata, visning av larm och händelser samt tillgång till historiska data och andra applikationer.

När standarden släpptes första gången 1996, var dess syfte att överföra PLC specifika protokoll, som exempelvis Modbus och Profibus till ett standardiserat gränssnitt. Detta gjorde det möjligt för HMI/SCADA-system att kommunicera genom en ”mellanskikt” som kunde omvandla generella OPC läs och skriv frågor till protokoll specifika motsvarigheter och vice versa.

Inledningsvis var OPC standarden begränsad till operativsystemen för Windows. Detta medförde då att standarden baserades på OLE COM (komponent objekt modell) och DCOM (distribuerad komponent objekt modell) teknologier. Dessa specifikationer kallas numera för OPC Classic och har haft ett stort genomslag inom många branscher, som tillverkning, fastighetsautomation, olja och gas, förnybar energi plus många andra branscher.

Med införandet av tjänsteorienterade arkitekturer i tillverkningssystem kom nya utmaningar inom säkerhet och data modellering. OPC Foundation utvecklade OPC UA specifikationerna för att tillgodose dessa behov och samtidigt ta fram en funktionsrik teknik med öppen plattformsarkitektur som är framtidssäker, skalbar och utbyggbar.

Detta är bara några av anledningarna till att så många OPC medlemmar och andra teknikorganisationer flyttar över till OPC UA för dess flexibla plattform.

Om du vill veta mera om OPC gå gärna in och läs mera på www.opcfoundation.org

PiiGAB har mycket lång erfarenhet när det gäller kommunikation och drivrutiner på de flesta förekommande typer av anläggningar. Det gäller allt från fastighetsautomation till tyngsta industriproduktion. Även VA-anläggningar med tillhörande uppringning till pumpstationer förekommer inom vårt verksamhetsområde.

Vi har arbetat med Citect sedan slutet av 90-talet, där största delen har varit inom vårt specialområde kommunikation och drivrutiner. Vi har utvecklat flera Citect drivrutiner hela vägen från grundspecifikationer till betatestad och färdig drivrutin. Vi har dessutom justerat och kompletterat ett flertal drivrutiner. Utöver detta har vi också varit projektledare för framtagning av cirka tretton olika Citect drivrutiner. Om du behöver en ny Citect drivrutin eller har behov av annan kommunikationshjälp hör av dig till oss.

Kontakta oss för mer information och en skräddarsydd lösning.

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE