Testade M-Bus mätare

Här är en lista av testade mätare. Listan är väldigt förenklad. Under finns en mer detaljerad beskrivning av varje testade mätare.

 

Tillverkare Model Sort
Carlo Gavazzi EM24 Elmätare 3-fas

 

 

 

Förklaring av av fält

I varje detaljerad beskrivning av de testade mätarna följer här en förklaring till varje fält.

 • Sort: Vilken typ av mätare.
 • Typ: Trådad eller trådlös mätare.
 • Model: Anger tillverkare, version och media ur mätarens sekundäradress.
 • Manual: Anger hur detaljerad manualen anger M-Bus information: lastenheter, telegram, hastigheter, adressering, mätpunkter och standard.
 • Standard: Vilken M-bus standard som mätaren följer. EN13757 är den nuvarande M-Bus standarden.
 • M-Bus laster: Antal M-Bus laster som mätaren förbrukar.
 • M-Bus telegram: Hur många telegram som finns i mätaren.
 • Primäradress test: Hur bra mätaren fungerar med primäradressering för initialisering, nollställning, avläsning, konfigurering och sökning.
 • Primäradress 254: Anger om mätaren hanterar test och diagnostik adressen 254.
 • Primäradress stresstest: Mätare stresstestas med primäradressering. Frågeintervall mellan 100ms till 5000ms.
 • Sekundäradress test: Hur bra mätaren fungerar med sekundäradressering för initialisering, nollställning, avläsning, konfigurering och sökning.
 • Sekundäradress stresstest: Mätare stresstestas med sekundäradressering. Frågeintervall mellan 100ms till 5000ms.
 • Kommunikationshastigheter: Vilka kommunikationshastigheter mätaren klarar. 300, 2400 och 9600 baud testas.
 • Två dygns test: Konstant avläsning av mätaren i två dygn utan uppehåll.

Carlo Gavazzi – EM24 DIN

Sort Elmätare 3-fas
Typ Trådad
Model 1C36.5D.02
Manual OK*
Standard EN13757
M-Bus laster 1st
M-Bus telegram 4st
Primäradress test OK
Primäradress 254 OK
Primäradress stresstest OK
Sekundäradress test OK
Sekundäradress stresstest OK
Kommunikationshastigheter 300, 2400, 9600
Två dygns test N/A

 

* Viss otydlighet i manualen.