I ett mätartest fokuserar vi på M-Bus kommunikationen mot mätaren. Vi granskar många aspekter gällande M-Bus kommunikationen för att se vad mätaren klarar av och var det brister. Här nedan följer vad vi tittar efter i ett test.

Mätaren

 • Identifikationsnummer på mätare.
 • M-Bus anslutning.
 • Spänningsmatning (M-Bus slingan, batteri eller extern).

 

Dessa punkter kontrolleras för att se om mätaren lätt går att identifiera och hur man kopplar in mätaren på M-Bus slingan. Helst ska mätaren vara så tydlig att man inte behöver slå upp det i manualen. Dessutom kontrolleras hur mätaren spänningsmatas.

Manual

 • M-Bus standard.
 • M-Bus anslutning.
 • Antal lastenheter.
 • Antal telegram.
 • Sekundäradress: (tillverkare, version och medium).
 • Beskrivning av mätpunkter.
 • Primäradressering.
 • Sekundäradressering.
 • Kommunikationshastigheter.
 • Begränsning gällande avläsningsfrekvens.

 

I manualen kontrolleras hur väl dokumenterad mätaren är för M-Bus kommunikation. Ju utförligare tillverkaren är i sin dokumentation desto enklare blir det att använda mätaren och hur anläggningens övriga  produkter ska anpassas till mätaren.

Test med primär- och sekundäradressering

 • Initialisering.
 • Avläsning.
 • Nollställning.
 • Ändra primäradress.
 • Ändra kommunikationshastighet.
 • Sökning.
 • Stresstest.
 • Två dygns test.

 

Dessa testpunkter handlar bara om hur väl M-Bus kommunikationen fungerar från M-Bus klient via M-Bus omvandlaren till M-Bus mätaren och tillbaka. Detta görs med både primäradressering och sekundäradressering.

Stress- och två dygns testen är extra viktiga genom att vi säljer PiiGAB M-Bus 900S som tillåter att mätaren kan bli avläst från fyra olika klienter samtidigt. Därför kontrolleras att mätaren klarar läsas med hög frekvens över lång tid.

Mätobjekt och rådata

 • Vilka mätobjekt finns att läsa.
 • Stämmer mätobjekten som hänvisas i manualen.
 • Är mätobjekten realistiska för typen av mätare.
 • Hur ser rådatat som mätaren ger ifrån sig.

 

Med PiiGAB M-Bus Explorer kontrolleras vad för mätpunkter det faktiskt finns att läsa i mätaren. Den informationen kontrolleras därefter med vad mätarens manual anger. Dessutom kontrolleras om de mätpunkter som mätaren ger ifrån sig är relevanta för den sorts mätare.

Hårdvara och mjukvaror som används i testet:

 • PiiGAB M-Bus Setup Wizard.
 • PiiGAB M-Bus Explorer.
 • PiiGAB M-Bus 810 eller PiiGAB M-Bus 900S.

 

Vi använder bara produkter som garanterar transparent M-Bus kommunikation i M-Bus klienten och M-Bus omvandlaren för att testa M-Bus mätaren. Ingen extern påverkan på rådata från mätaren accepteras.

Testmiljö

Eftersom vi på PiiGAB har svårt att simulera en testmiljö där yttre påverkan – såsom värme, damm, smuts, störningar, strålning och fukt – kan vi inte i våra tester ta hänsyn till den miljö som mätarna utsätts för i verkligheten.

Vi utför därav våra tester i laborationsmiljö och våra testresultat relaterar således till den miljön.