I vårt starka erbjudande kring M-Bus finns möjlighet att få mätare testade för att faktiskt se hur väl mätaren fungerar. Vårt fokus i dessa mätartester är helt och hållet på M-Bus kommunikationen. Vi gör ett utförligt test för att se vad mätaren klarar av och vart det eventuellt brister. Alla data dokumenteras i ett resultatdokument där samtliga testpunkter påvisas och vi lägger dessutom till vårt tycke om mätarens totala resultat.

Ska du tillverka, sälja, distribuera, installera, driftsätta eller använda dig av en M-Bus mätare kan du låta oss testa mätaren för att verifiera att mätaren kommer att fungera för dig!

Innehåll i mätartest

Klicka vidare för att se vad som innefattas i test av en M-Bus mätare gällande:

  • Testpunkter.
  • Mjukvaror.
  • Hårdvaror.
  • Testmiljö

Testade M-Bus mätare

Klicka här för att se ett urval av de mätare vi har testat och vilket resultat dessa fick.