Vad är Modbus?

Modbus har sina rötter i slutet av 70-talet. I protokollets utvecklingsfas uppstod meningsskiljaktigheter mellan de två företag som utvecklade protokollet. Detta resulterade i att en variant till Modbus utvecklades, nämligen Jbus. Den huvudsakliga skillnaden är att registeradressen har en förskjutning på ett vilket ofta, även idag, ställer till en hel del huvudbry.

I början skedde kommunikationen enbart med RS232 men ganska snart kom det stöd för RS485 vilket innebar multi-drop, längre kablar och högre hastigheter. Efter hand kom även stöd för Modbus över TCP vilket innebar att man lade till ett extra block i meddelandet. Den viktigaste delen i det extra blocket är ett s.k. transactionsid som gör trafiken över TCP säkrare ur kommunikationssynpunkt.

Många trodde för några år sedan att Modbus skulle dö ut då det är ett gammalt protokoll. Vad som däremot har hänt är att Modbus fått renässans och används idag i väldigt många olika sammanhang. Modbus är ett av få protokoll som verkligen är stort på alla kontinenter.