Vad är M-Bus?

Det elektriska gränssnittet M-Bus har utvecklats på Universitetet i Paderborn, Tyskland under ledning av Professor Dr Horst Ziegler. M-Bus eller Meter-Bus, som det egentligen heter, är en Europeisk standard för fjärravläsning av värmemängdsmätare eller andra typer av konsumtionsmätare. M-Bus kan också användas för att läsa av olika moduler som pulsomvandlare, analoga/digitala insignalsmoduler m.m.

M-Bus är en kostnadseffektiv fältbuss för att överföra konsumtionsdata från olika typer av mätare. En central master exempelvis en PC med en omvandlare från Ethernet till M-Bus, alternativt RS232 till M-Bus kommunicerar via en 2-tråds buss med enheterna (upp till 250 lastenheter per segment) som exempelvis värmemängdsmätare, vattenmätare, elmätare, gasmätare och andra typer av mätare.

Fler och fler tillverkare implementerar det elektriska gränssnittet M-Bus i deras mätare. M-Bus är en Europeisk standard som beskrivs i standarden EN1434-3, EN13757-1, -2, -3, -4, -5, -6
 

logo_m-bus