Vad är M-Bus ASCII?

M-Bus ASCII protokollet är utvecklat av PiiGAB för att underlätta avläsningen av M-Bus mätare på ett enkelt sätt, utan att behöva ha en traditionell M-Bus drivrutin installerad.

Protokollet är ett typiskt fråga/svars protokoll. Frågorna kan ställas via seriell eller UDP/TCP kommunikation. Frågorna består av så kallade OPC Items som skickas som ASCII strängar. Dessa strängar kodas sedan av enligt OPC standard och sedan skickas mätarsvaret tillbaka som en sträng. Dessa värden kan nu på ett enkelt sätt presenteras på en display eller hemsida.