Citect drivrutiner

PiiGAB har mycket lång erfarenhet när det gäller kommunikation och drivrutiner på de flesta förekommande typer av anläggningar. Det gäller allt från fastighetsautomation till tyngsta industriproduktion. Även VA-anläggningar med tillhörande uppringning till pumpstationer förekommer inom vårt verksamhetsområde.

Vi har arbetat med Citect sedan slutet av 90-talet, där största delen har varit inom vårt specialområde kommunikation och drivrutiner. Vi har utvecklat flera Citect drivrutiner hela vägen från grundspecifikationer till betatestad och färdig drivrutin. Vi har dessutom justerat och kompletterat ett flertal drivrutiner. Utöver detta har vi också varit projektledare för framtagning av cirka tretton olika Citect drivrutiner. Om du behöver en ny Citect drivrutin eller har behov av annan kommunikationshjälp hör av dig till oss.