M-Bus – Modbus utbildning

En heldagsutbildning där vi under förmiddagen dag går igenom de båda protokollen och vad de innebär för att under eftermiddagen se hur protokollen fungerar i samspel med varandra.

En typisk agenda ser ut enligt nedan

M-Bus     M-Bus delen innehåller ett axplock från vår ordinarie 2-dagars utbildning
Historik
EN1434-3, EN13757-1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollets uppbyggnad
Datatyper
Variable/Fixed data structure
Single/Multi telegram
Primär/Sekundär adressering
Reset (SND_NKE, Application reset)
Det elektriska M-Bus snittets uppbyggnad
 Modbus                 
Historik
Modbus/JBus
RTU och TCP protokollens uppbyggnad
Register adressering
Datatyper
Funktionskoder
Läsning och skrivning
Felmeddelanden och felkoder
Grundläggande RS485

 

 

Modbus/M-Bus  
Datatyper
Byteordning
Spårbarhet
Kommunikationshastighet
Läsa flera mätare samtidigt
Korskoppling/mappning mellan protokollen
 Praktisk visning     
 Övrigt               
Framtid och trender
Frågor och diskussioner
Avslutning

 

 

Kurslokal

 

Vanliga frågor

Hotellboende När kommer fakturan?
Boka in din övernattning på
Radisson Blu Riverside Hotel.Vid anmälan erhåller ni vårt
kundnummer till hotellet.
Fakturan på deltagaravgiften
kommer per post ett par veckor
efter att din anmälan blivit registrerad
hos oss. Kursen betalas alltid i
förskott och betalningsfristen
är 30 dagar.
Vad ingår i kursen? Vid förhinder
Det ingår lunch och fika under dagen.

Efter slutförd kurs erhålls kursbevis/diplom.

Du kan alltid överlåta din deltagarplats
till en kollega. Meddela oss detta per mail till info@piigab.se.

Vid anmälan eller frågor

E-post: info@piigab.se

Telefon: +46 (0)31-55 99 77