Test av M-Bus mätare.

Låt oss spara er tid genom att testa era M-Bus mätare.

Vi gör ett utförligt test för att se hur väl mätarna fungerar enligt M-Bus standarden
EN 13757 och tar sedan fram ett resultatdokument där samtliga testpunkter finns med.
I dokumentet lägger vi även till våra egna kommentarer om mätarens totala resultat.

 

Mättester

 

 

 

 

 

 

Läs gärna mer om våra mätartester på vår hemsida.

Visa alla nyheter