QuickOPC

QuickOPC är en liten OPC-klientkomponent som öppnar upp för ett nytt revolutionerande sätt att hantera OPC data. Det är ett perfekt verktyg för att publicera OPC data på webben, för att integrera OPC anslutningar till kundanpassade applikationer eller till system som inte har någon inbyggd OPC klient.

QuickOPC är mycket enkel att använda. Här nedan ser du ett komplett Visual Basic exempel som visar hur man kan läsa OPC data från en helt vanlig OPC server:

 ’ Complete Visual Basic Example

Private Sub Command1_Click()
’ Create EasyDA component
        Dim EasyDA
Set EasyDA = CreateObject(”OPCLabs.EasyDA”) ’ Read value and show it in message box
        MsgBox EasyDA.ReadItemValue(””, ”OPCLabs.KitServer”,
”Simulation.Random”)
End Sub

 

Kan det bli så mycket enklare? Men enkelheten är inte den enda fördelen. QuickOPC komponenten är också mycket kraftfull. Genom att använda en komplex heuristisk algoritm för att optimera sig själv i farten förses du med en effektiv, snabb åtkomst av OPC data.

Programmeringsspråk och verktyg som stöds

C/C++ (native), Visual Basic, VBA, .NET: C#, VB.NET, managed C++, IIS, ASP, ASP.NET, Delphi, PHP, Python, T-SQL, Visual FoxPro, VBScript, JScript och andra verktyg och språk som kan använda COM Automation, .NET objects eller Web Services.

Fördelar med QuickOPC

  • Specifikationer: OPC Data Acess 1.0,  2.0 och 3.0, OPC Universal Architecture (under utveckling)
  • Stöder operativsystemen från Windows 2000 till Windows Vista och Windows Server 2008
  • Multi-trådad, non-blocking design för höga prestanda
  • Ansluter och avslutar automatiskt från OPC Servrar
  • Ingen begränsning gällande antal anslutningar, prenumerationer eller taggar
  • Automatiskt server status kontroll, känner av anslutnings problem och server fel och automatisk återanslutning
  • Stöder alla typer av OPC synkrona och asynkrona läsningar och skrivningar, prenumerationer, sökning och tillgång till egenskaper

QuickOPC 5.30, den första OPC-klientkomponenten som är OPC-UA Certifierad!

QuickOPC är den första OPC-klientkomponenten som blivit certifierad av OPC Foundation.

”Denna logotyp anger att produkten har testats av ett oberoende certifieringslabb och är certifierad för att uppfylla följande OPC-specifikationer: – UA Generisk Klient”

Mer information om certifieringen och om OPC Foundation, kan du hitta på www.opcfoundation.org. Certifieringen av QuickOPC version 5.30 hittar du här.

 

OPC Foundation Certified for Compliance logo is a trademark of the OPC Foundation and may be used only by written permission of the OPC Foundation. Any unauthorized use of the Certified for Compliance logo is prohibited.