PiiGAB M-Bus OPC Server

PiiGAB M-Bus OPC Server är en helt generell OPC Server vilket gör att man fritt kan blanda olika fabrikat av M-Bus-mätare på samma M-Bus-slinga.

Principskiss

PiiGAB M-Bus OPC Server stöder både Variable Data Structure och Fixed Data Structure. Den kan hantera både primär- och sekundär adressering samt singel- och multi telegram mätare. OPC Servern gör det möjligt att läsa ut Value, Vib, Unit, Tariff, StorageId, Function, Datatype, Record etc från M-Bus mätarna. Information som kan läsas ut från Headern är mätarnummer, tillverkare, version, medium, access nummer, status och signatur.

PiiGAB M-Bus OPC Servern är en så kallad tunn OPC Server vilket innebär att OPC Servern och Interfacet är helt åtskilda från varandra. Servern anropar och läser in konfigurationsfilen när servern startas. Detta ger fördelar som att du kan konfigurera en annan konfigurationsfil samtidigt som OPC Servern kommunicerar mot dina M-Bus-mätare. Du kan alltså exempelvis arbeta med en backup av konfigurationsfilen eller ett annat projekts konfigurationsfil utan att kommunikation avbryts. Om du sedan vill att Servern i stället skall använda en annan konfigurationsfil så stoppar du OPC Servern och sätter sedan den önskade konfigurations filen som aktiv.

Bilderna nedan visar hur PiiGABC M-Bus OPC Server används vid olika tillfällen.

sysoverviewconfigKonfigurering av konfigurationsfil.
Observera att själva servern inte är involverad under konfigureringsfasen.
sysoverviewclientKommunikation till OPC Servern.
Interfacet kan kommunicera samtidigt med din/dina OPC-klienter.

 

En stor fördel med PiiGAB M-Bus OPC Servern är att den arbetar med ärvda värden. Detta gör att du inte behöver ställa in individuella parametrar för varje inkopplad mätare utan beroende var i hierarkin du anger parametern så gäller den för alla underliggande mätare. I bilden nedan illustreras hur LiveTime-värdet ärvs.

Inheritance