PiiGAB M-Bus Explorer

PiiGAB M-Bus Explorer är det gemensamma gränssnittet för att konfigurera PiiGAB M-Bus OPC Server samt för konfigurering av Modbus och M-Bus ASCII i PiiGAB M-Bus 900S.

PiiGAB M-Bus Explorer är ett verktyg för att på ett enkelt sätt konfigurera vilka värden som ska visas från dina mätare direkt i PiiGAB M-Bus Explorer eller i din OPC klient.

När du arbetar med ditt projekt väljer du först att lägga till kanaler (channels). Under varje kanal adderar du sedan till de olika mätarna eller grupper av mätare (devices) som är inkopplade på M-Bus slingan. Därefter sätter du upp de önskade taggarna eller objekten som du vill läsa ut från de olika mätarna.

Efter att mätarna är konfigurerade kan du titta på dess värden genom att använda monitorfunktionen i PiiGAB M-Bus Explorer.

2014-04-15_115722

Skissen nedan visar kommunikationen mellan OPC Interfacet och OPC Servern när monitorfunktionen används.

sysoverviewmonitor

För mer information om vilka inställningar du kan göra i interfacet kan du ladda ner hjälpfilen för PiiGAB M-Bus OPC Server.

Channel32      Kanal/Port

Om du vill kommunicera över Ethernet/Intranet/Internet ställer du in om du vill kommunicera via TCP eller UDP samt portnummer. Du matar även in IP-adressen eller DNS namnet för enheten du vill kommunicera med. Om du vill kommunicera seriellt ställer du in kommunikationsport samt kommunikationshastighet.

Group32      Grupp

Du kan gruppera dina mätare för ett mätarfabrikat för att du vill använda ärvning av parametrar på ett effektivt sätt. Alternativt att en trappuppgång eller ett radhus ses som en grupp. Då kan dessa kopieras och återanvändas så det bara är portens IP-adress som skiljer dem åt.

Device32     Mätare

Här ställer du in om du vill adressera mätarna via primär eller sekundär adressering. För sekundäradressering kan du ställa in mätarnummer, fabrikat, version och medium (enhetstyp) individuellt för varje mätare.

Tag32     Tag

Som tag eller OPC Item kan du konfigurera alla olika egenskaper som finns i ett M-Bus objekt eller data record. Du talar bara om vilket objekt och vad i objektet du vill tagga upp som värde, datatyp, tariff, vib, unit, storage eller function.

Project32     Projekt

Alla dina filer sparas som ett projekt. I projektfönstret kan du se typ av projekt, när det skapades och när det ändrades senast. Du kan även sätta version etc. för projektet.

Template48  Mallar

För att effektivisera ditt arbete kan du spara dina mätare som mallar och sedan återanvända dem så ofta du vill. Du kan även skapa nya mallar från befintliga mätarmallar.

Backup32      Backup/Återlagra

Du kan ta backup på ditt projekt samt på dina mätarmallar. Naturligtvis kan du också läsa tillbaka din backup.

Find48 Söka

Från sökningssidan kan du söka fritt efter portar, grupper, mätare och taggar. Om du dubbelklickar på aktuellt objekt i den aktuella listan blir du omdirigerad till rätt dialog för det aktuella objektet.

Key48 Licens

Licensen är endast kopplad till servern. Det innebär att du kan konfigurera ditt system under obegränsad tid. Som licensnyckel kan du välja mellan en USB hårdvarunyckel eller en mjukvarunyckel. Du kan visa dina värden i demoläge för en port och 5 mätare i upp till 30 minuter.

Globe48 Språkstöd

Du kan byta språk online i PiiGAB Explorer. Idag har vi stöd för svenska, engelska, norska och tyska. Språktexterna ligger i en separat fil. Detta gör det enkelt att komplettera med nya språk efterhand.

Debug48Debug

Med debugfunktionen kan du spara information från dina mätaravläsningar och i efterhand analysera och verifiera om du skulle ha något problem med dina läsningar eller bara vill verifiera att allt fungerar som det ska.

 Run32    Start

Med den här knappen startar du avläsningen av aktuell mätare. Detta är en perfekt verifieringsmetod för vilka värden mätaren innehåller, i vilka objekt respektive värde finns placerat från mätarleverantören etc. PiiGAB Explorer innehåller en egen OPC klient vilket innebär att avläsningarna sker via den normala OPC vägen.

Stop32     Stop

Med den här knappen stoppar du avläsningen av mätaren.