PiiGAB M-Bus OPC Server / Explorer

Med PiiGAB M-Bus OPC Server finns det möjligheter för att kommunicera med olika M-Bus mätare. OPC Servern är helt generell vilket gör att du kan blanda M-Bus mätare från olika fabrikat oberoende av om det är singel- eller multitelegram, primär eller sekundär adressering som används. Servern stöder Seriell, UDP/IP och TCP/IP kommunikation.

PiiGAB M-Bus OPC Server är en helt generell OPC Server. Det gör att man kan blanda olika fabrikat av M-Bus mätare på samma M-Bus slinga. M-Bus OPC Servern stöder både Variable Data Structure och Fixed Data Structure. Den hanterar både primär och sekundär adressering samt singel- och multitelegram mätare.

OPC-Servern är en tunn server vilket innebär att servern och OPC Interfacet (PiiGAB M-Bus Explorer) är helt åtskilda. Detta medför att man kan göra all erforderlig konfigurering utan att behöva starta själva OPC Servern.

OPC Severn finns i fyra olika versioner baserat på antalet mätare som skall anslutas. De olika storlekarna som kan beställas är för 20, 250, 1000 eller för obegränsat antal mätare.

 

Fördelar med PiiGAB M-Bus OPC Server

  • Generell M-Bus OPC Server.
  • Blanda olika M-Bus mätare.
  • Klarar singel och multitelegram.
  • Primär- och sekundäradressering.
  • Arvhantering av parametrar.
  • Utläsning av tillverkarspecifika parametrar.
  • Stöder Seriell, UDP/IP och TCP/IP kommunikation.
  • Tunn OPC Server.
  • Godkänd av OPC Foundation.
  • Stöder DA 2.00, 2.05a och 3.00.