M-Bus drivrutin för Citect

PiiGABs Citect M-Bus drivrutin har levererats, i stort antal under drygt tio år, till länder runt om i hela världen. I samband med utvecklingen av Citect drivrutinen tog vi också fram vår speciella dynamiska M-Bus algoritm som succesivt har förstärkts under åren och blivit ännu effektivare. Samma algoritm återfinns i PiiGAB M-Bus OPC Server samt i vår Linuxbaserade omvandlare PiiGAB M-Bus 900S. Drivrutinen kan köras i Citect Scada, Vijeo Citect samt Desigo Insight.

I samband med senare versioner har vi valt att fokusera på hanteringen av större projekt gällande idrifttagning och prestanda. Här kan vi som exempel nämna att vi har infört några nya parametrar som medför att man kan ställa in separata timeouttider för respektive port, olika timeouttider för uppstart och normal drift mm. Det finns även en ny parameter så man kan stänga av uppstartsfrågan vid idrifttagning. Dessutom finns det en separat loggfil vid sidan om syslog.dat där man kan välja om man vill logga någon specifik mätare etc. Den allra senaste versionen har även stöd för FLEXERA mjukvarulicensnycklar. Drivrutinen levereras i följande licensstorlekar; 20, 250, 1000 eller obegränsat antal mätare/IODevices.

Fördelar med Citect M-Bus drivrutin

 • Generell M-Bus drivrutin
 • Arbetar med ”Variable och Fixed Data Structure”
 • Blanda olika fabrikat på samma M-Bus lina
 • Objektorienterad adressering ex Dr1.Value, Dr1.Tariff, Dr1.Vib osv
 • Dr1.Vib ger automatiskt standard och tillverkarspecifik text via inbyggda M-Bus-tabeller
 • Stöd för tillverkarspecifika data
 • M-Bus telegrammen lagras i drivrutinen för bättre bandbredd
 • Primär och sekundär adressering
 • Singel- och multitelegram
 • Application Reset inklusive subgrupper
 • Driverspecifika parametrar i citect.ini som kan grupperas under [IODevice], [Port], eller [Grupp]
 • Följer M-Bus standarden EN13757