Trådlös M-Bus med PiiGAB M-Bus 900S 

Wireless M-Bus är ett hårdvarutillägg som tillsammans med en mjukvaruapplikation till vår PiiGAB M-Bus 900S möjliggör att läsa av trådlösa M-Bus mätare. Wireless-tillägget klarar att läsa av upp till 500 mätare med S, T eller C mode. Du kan i webgränssnittet läsa av signalstyrkan, försäkra dig om att repeater och antenn är optimalt placerade och även läsa ut tidsstämpel på värdet.

I PiiGAB M-Bus 900S konverteras dessa trådlösa mätare till trådade M-Bus mätare som du sedan kan läsa av med alla system som hanterar trådade M-Bus mätare. Detta innebär att du kan söka av dem med vår PiiGAB M-Bus Setup Wizard.

Du kan välja att läsa dem med primär- eller sekundäradress. Mätarna kan läsa med alla de olika gränssnitten som finns i omvandlaren, RS232, RS485, UDP/TCP eller via M-Bus slavanslutningarna.

Om vidare önskemål finns att konvertera de trådlösa M-Bus mätarna till Modbus görs detta med MBus2Modbus tillägget och skall värdena skickas till en FTP- eller HttpPost server görs detta med applikationen QuickPost.

Förslag på antenner till M-Bus Wireless finns här. Den vikbara antennen PRO-EX-321 följer med som standard om inget annat beställs. För andra behov av antenner läs om dessa under trådlösa tillbehör eller ta kontakt med PiiGAB.

Fördelar med Wireless M-Bus

  • Omvandlar trådlös M-Bus till trådad M-Bus
  • Stödjer M-Bus modes: S, T och C
  • Listar mottagna trådlösa mätare
  • Trådlösa mätare kan exkluderas och inkluderas
  • Visar signalstryka av trådlösa mätare
  • M-Bus klienten kan läsa över UDP, TCP, RS232, RS485 eller M-Bus slavport