Teknisk information för PiiGAB M-Bus 900S

Här finns teknisk information om vår omvandlare PiiGAB M-Bus 900S. För den totala tekniska beskrivningen, installationshjälp m.m. hänvisar vi till manualen.

PiiGAB M-Bus 900S består av en Ethernet anslutning, en RS232 port, en RS485 port, anslutning för två externa M-Bus mastrar, fyra stycken parallella utgångar för M-Bus slingor samt anslutning för spänningsmatning. Varje M-Bus utgång kan separat stängas av.

På omvandlarens front finns flera lysdioder. Dessa indikerar spänningsmatning, sändning och mottagning för använda klienter och M-Bus masterutgång. Spänningslysdioden har olika beteende beroende på kortslutning av M-Bus slingan eller överlast på M-Bus slingan. Normalt lyser den med ett fast rött ljus.

Omvandlaren konfigureras via sitt egna webbgränssnitt. Omvandlaren är därför helt operativsystemoberoende och webgränssnittet är skyddat från intrång med ett lösenord. IP-adressen kan också sättas med hjälp av PiiGAB M-Bus Wizard.

PiiGAB M-Bus 900S är en helt transparant M-Bus master där upp till fyra olika klienter kan anslutas till omvandlaren. Klienterna kan antingen kommunicera med M-Bus, Modbus eller, PiiGABs egna M-Bus ASCII protokoll för att läsa av M-Bus mätarna.

PiiGAB QuickPost är en tilläggsapplikation till PiiGAB M-Bus 900S som erbjuder ytterligare ett sätt att läsa av M-Bus mätarna och periodvis skicka mätarställning till en FTP- eller HttpPost-server. Läs mer om PiiGAB QuickPost här.

Modbus2MBus är ytterligare en tilläggsapplikation som möjliggör avläsning av Modbus enheter i ditt befintliga M-Bus nätverk, du kan även förlänga ditt M-Bus nätverk med Modbus.

Specifikation PiiGAB M-Bus 900S

 • M-Bus EN 1434-3, EN 13757-3
 • Antal lastenheter 5/20/60/120 (lastenhet 1,5mA)
 • M-Bus baudrate, 300-9600 bps
 • Strömförbrukning
  250mA (24V AC, 5, 20 lastenheter)
  350mA (24V AC, 60 lastenheter)
  500mA (24V AC, 120 lastenheter)
 • Temperaturomr. -20°C till +55°C
 • Lagringstemperatur -35°C till +70°C
 • Mått BxHxD 107,6 x 90 x 62,2 mm
 • Kapslingsklass IP 20
 • Kapsling Lexan 940/VO 1550
 • Matning 24V AC/DC
 • CE-godkänd