QuickPost med PiiGAB M-Bus 900S

QuickPost är en tilläggsapplikation till vår omvandlare PiiGAB M-Bus 900S, den är utvecklad för att själv kunna skicka dina mätvärden till en HttpPost eller en FTP server.

Den vanligaste metoden att läsa av mätare idag är via en klientmjukvara som sedan skickar dessa mätardata vidare till en fil, databas eller liknande. Genom att låta PiiGAB M-Bus 900S själv läsa och skicka dina mätvärden till en server behövs därmed ingen mellanliggande dator för att hantera kommunikationen med databasen. För att posta mätardata används endast en slavport på PiiGAB M-Bus 900S. De andra portarna kan fortfarande användas som tidigare för att ansluta separata M-Bus klienter och/eller en Modbus klient för exempelvis direkt avläsning av mätare.

PiiGAB M-Bus 900S med QuickPost består av två applikationer där den ena hanterar själva läsningen av mätardata. Den andra hanterar vilka mätardata som skall läsas, lagras samt vart de ska skickas. Protokollet M-Bus ASCII (utvecklat av PiiGAB) är en metod att kommunicera med OPC Item direkt till PiiGAB M-Bus 900S internt eller externt. Dessa OPC Item packas sedan upp lokalt i PiiGAB M-Bus 900S. Exempelvis kommer OPC Item eller taggen ”Hus X.Värme.Retur” att göra så att PiiGAB M-Bus 900S läser innehållet från konfigurerad mätare. Därefter skickas dessa M-Bus data tillbaka till M-Bus ASCII klienten för att lagras i den fil som senare ska postas till en HttpPost eller en Ftp server.

Fördelar med QuickPost

  • M-Bus Logger / Koncentrator
  • Sparar värdena som standard i 7 dygn
  • Värdena kan hämtas hem manuellt även om de är skickade
  • Hanterar sommar och vintertid
  • Stöd för Network Time Protocol (NTP) server
  • Fungerar mot de flesta Webbhotell
  • Enkel att installera och konfigurera