Uppstartstips

För att underlätta installationen och arbetet med applikationen Modbus2Mbus har vi nedan samlat lite information som kan vara bra att gå igenom före konfiguration.

Den här applikationen är utvecklad för att vara enkel att konfigurera. Innan du börjar med att konfigurera måste du dock samla in lite information om dina Modbus enheter. Det som du måste ta fram är:

  • Kommunikationsinställningarna för din enhet. Dessa inställningar är kommunikationshastighet (baudrate), antal databitar, antal stopp bitar och paritet. En vanlig inställning inom Modbus är 9600baud, 8 databitar, en stopp bit och ingen paritet.
  • Du behöver också veta vilken adress din Modbus enhet har. Den ska ligga någonstans mellan 1 till 247. Observera att alla enheter på samma lina måste ha unika adresser för att undvika kollisioner.
  • Du måste också ta fram vilka Modbus register och data typ som dina värden ligger i och som ska konverteras till M-Bus

 

Kontrollera också vilket talformat decimalt eller hexadecimalt som används för adressen och för registren. Då båda formaten förekommer i Modbus manualerna är det lätt att det kan ske onödiga felinmatningar på grund av dessa uppgifter.

Nu är det dags att börja konfigurera kopplingen mellan Modbus och M-Bus. Vi har försökt att förenkla detta så långt som möjligt genom att man klarar sig med att endast mata in vissa basegenskaper sedan hanterar konfigurationsverktyget resten. Vill du mata in kompletterande information använder du dig av de avancerade egenskaperna. För att komma igång med basegenskaper gör du exempelvis så här:

  • Börja med att skapa ett nytt projekt i Modbus2MBus Config applikationen.
  • Lägg till en mätare. Denna motsvarar din Modbus enhet och en virtuell M-Bus mätaren.
  • Gå nu till basegenskaperna i nedre delen av applikationen och mata in Modbus adressen för enheten.
  • Mata in till vilken M-Bus primäradress mätaren ska kopplas ihop med. Vill du koppla den till en sekundäradress får du gå till de avancerade egenskaperna.
  • Ange vilket Modbus register och vilken datatyp som ska läsas. Med hjälp av dessa uppgifter skapas nu det första M-Bus objektet. Datatypen speglas över till motsvarande M-Bus datatyp.
  • Nu anger du dina ytterligare Modbus register och datatyper så skapas M-Bus objekten automatiskt efterhand.
  • Ladda upp din konfigurationsfil till PiiGAB M-Bus 900S.

 

Under tiden eller efter att du har matat in dina uppgifter kan du gå över till avancerade egenskaper för respektive mätare eller objekt.

I den medföljande hjälpfilen finns detaljerad information om hur du konfigurerar mm. Hjälpfilen kan också laddas hem separat här.

logo_m-busmodbus_members