Modbus till M-Bus med PiiGAB M-Bus 900S

Applikationen Modbus2MBus för vår omvandlare PiiGAB M-Bus 900S är utvecklad för att möjliggöra avläsning av Modbus enheter i ditt befintliga M-Bus nätverk. Genom att använda Modbus2MBus ses dina Modbus mätare eller andra Modbus enheter som en virtuell M-Bus mätare i ditt M-Bus system. Detta möjliggör att blanda Modbus och M-Bus enheter på ditt M-Bus nätverk.

Applikationen Modbus2MBus beställs som ett tillägg till M-Bus omvandlaren PiiGAB M-Bus 900S, där du kan ansluta upp till 32 Modbus enheter per omvandlare. Du kan kommunicera med exempelvis mätare, värmepumpar, kylaggregat, PLC, distribuerade I/O enheter m.m. som använder Modbus protokollet via M-Bus primär och sekundäradressing. Omvandlaren PiiGAB M-Bus 900S fungerar alltså som en översättare mellan de två protokollen, vilket ger dig möjlighet att kommunicera direkt med Modbus enheter.

Läsa Modbus-och M-Bus mätare samtidigt

Förlänga M-Bus nätverk med Modbus

                                    
För att koppla samman Modbus enheter till M-Bus utgår man från Modbus enheterna. Du behöver ange vilken adress din Modbus enhet har samt tala om vilken M-Bus adress, primär- eller sekundäradress, som Modbus enheten ska använda. Därefter anger du vilket Modbus register som ska läsas, då skapas också det första M-Bus objektet. Detta byggs sedan på allt eftersom. Du kan sedan komplettera dina Modbus register med M-Bus egenskaper som exempelvis representation, skalning (VIB), vilken tariff värdet ska tillhöra med mera.

Kommunikationsstruktur och verifiering

Genom M-Bus kommandot SND_NKE verifieras kontakten med med Modbus slaven. I applikationen Modbus2MBus skickas SND_NKE frågan vidare till Modbus slaven, när denna svarar på ett korrekt sätt skickar PiiGAB M-Bus 900S svaret vidare som E5 till M-Bus klienten. Detta innebär alltså att vid ett E5 svar vet man att man verkligen har kontakt med Modbus enheten, vilket gör det till en tillförlitlig applikation.

snd_nke__initread

Mallar

Du kan spara dina konfigurerade Modbus mätare som mallar för att återanvända dem i ditt nuvarande eller senare projekt. Mallen innehåller alla erforderliga kopplingar och egenskaper som tillhör både Modbus slaven och den virtuella M-Bus mätaren.

Fördelar med Modbus2MBus

 • Ansluta upp till 32 stycken Modbus enheter.
 • Varje Modbus enhet uppträder som en virtuell M-Bus enhet.
 • Kan skriva till Modbus enheterna via M-Bus.
 • Använda tillverkningsnumret på din Modbus enhet som sekundäradress i M-Bus.
 • Stödjer både primär- och sekundäradressering via M-Bus.
 • Verifiera kontakt med Modbus slaven via M-Bus kommandot SND_NKE.
 • Spara och importera virtuella mätare som mall.
 • Blanda M-Bus mätare och Modbus mätare.
 • Enkelt att ändra ordningen på M-Bus objekten.
 • Fungerar tillsammans med de flesta M-Bus klienter.
 • Exportera konfigurationen till textfil för enklare konfigurering av M-Bus klienten.
 • Stöder postning av Modbus och M-Bus data via QuickPost.