M-Bus till Modbus med PiiGAB M-Bus 900S

PiiGAB M-Bus 900S har inbyggd funktionalitet för att konvertera värden från M-Bus mätare till Modbus. Detta passar utmärkt för anläggningar som saknar egen mjukvara/hårdvara för M-Bus och bara har tillgång till mjukvara/hårdvara för Modbus.

För de anläggningar som endast har en Modbus klient tillgänglig kan man via PiiGAB M-Bus 900S läsa av mätvärden från M-Bus mätare. Med den inbyggda M-Bus drivrutinen och Modbus slavmjukvaran sköter PiiGAB M-Bus 900S all konvertering mellan M-Bus mätarna och Modbus klienten. Modbus klienten ansluts till en slavport i PiiGAB M-Bus 900S, antingen via TCP, UDP, RS232 eller RS485. PiiGAB M-Bus 900S blir då en Modbus slav och kan ta emot Modbus RTU eller Modbus TCP frågor. När M-Bus klienten i PiiGAB M-Bus 900S har fått svar från M-Bus mätarna skickar slavporten tillbaka dessa mätvärden till Modbus klienten. Övriga slavportar på PiiGAB M-Bus 900S kan fortfarande användas för M-Bus, QuickPost eller M-Bus ASCII klienter.

Själva konverteringen från M-Bus till Modbus hanteras via två referensfiler. PiiGAB M-Bus Explorer används för att konfigurera filerna. Detta sker på samma sätt som när M-Bus OPC-servern konfigureras i PiiGAB M-Bus Explorer. De mätpunkter (taggar) som man önskar läsa från M-Bus mätarna binds fritt till ett eller flera Modbus register. Båda filerna laddas därefter upp till PiiGAB M-Bus 900 via webgränssnittet. Masterporten och aktuell slavport binds sedan till dessa två referensfiler i PiiGAB M-Bus 900S.

 

 

 

Fördelar med MBus2Modbus

  • PiiGAB M-Bus 900S gör själv om mätvärden mellan M-Bus mätare och Modbus klienten
  • Konfiguration sker med PiiGAB M-Bus Explorer, precis som M-Bus OPC-servern
  • Skalning av mätarvärden är möjlig
  • Klarar av stora datatyper som INT48, INT64 och BCD12 samt strängar
  • Hanterar Modbus RTU eller Modbus TCP över TCP, UDP, RS232 eller RS485
  • Parallell avläsning, övriga slavportar i PiiGAB M-Bus 900S kan användas oberoende av varandra

 

modbus_members