M-Bus till M-Bus ASCII med PiiGAB M-Bus 900S

Med PiiGABs egna protokoll M-Bus ASCII kan man läsa av M-Bus mätare om man saknar mjukvara/hårdvara för M-Bus, Modbus eller OPC. Istället läses värden från M-Bus mätarna som M-Bus ASCII via PiiGAB M-Bus 900S. Svaret avkodas sedan i den aktuella M-Bus ASCII klienten. M-Bus ASCII är ett öppet och operativoberoende protokoll.

För anläggningar som saknar M-Bus, Modbus eller en OPC-klient kan omvandlaren PiiGAB M-Bus 900S fungera som ett alternativ för att läsa av M-Bus mätare. M-Bus drivrutinen och M-Bus ASCII mjukvaran inuti PiiGAB M-Bus 900S sköter all konvertering från M-Bus mätarna till M-Bus ASCII. M-Bus ASCII klienten ansluts till en slavport i PiiGAB M-Bus 900S, antingen via TCP, UDP, RS232 eller RS485. Klienten frågar omvandlaren med M-Bus ASCII frågor och PiiGAB M-Bus 900S behandlar frågorna genom att fråga av M-Bus mätarna. När M-Bus mätarna har svarat skickar slavporten tillbaka dessa mätvärden till klienten. Övriga slavportar på PiiGAB M-Bus 900S kan fortfarande användas för M-Bus, QuickPost eller Modbus klienter.

Själva konverteringen från M-Bus till M-Bus ASCII hanteras via en referensfil som skapas i PiiGAB M-Bus Explorer. Konfigurationen av filen sker på samma sätt som när M-Bus OPC-servern konfigureras i PiiGAB M-Bus Explorer. Mätpunkterna (taggar) man önskar läsa från M-Bus mätarna sätts som strängar och kan på så sätt tolkas med M-Bus ASCII. Referensfilen laddas sedan upp till PiiGAB M-Bus 900S webgränssnittet och binds ihop med Masterporten i PiiGAB M-Bus 900S.

M-Bus ASCII implementeras i klienten enligt dokumentet ”Description of M-Bus ASCII protocol” som kan laddas hem från vår hemsida. Dokumentet beskriver i detalj hur M-Bus ASCII protokollet ska tolkas. M-Bus ASCII är ett öppet och operativoberoende protokoll.

Fördelar med M-Bus ASCII

  • Operativoberoende och öppet protokoll.
  • PiiGAB M-Bus 900S konverterar mätvärden mellan M-Bus mätare och M-Bus ASCII klienten.
  • Skalning av mätvärden är möjlig.
  • Alla data tolkas som sträng.
  • Hanterar TCP, UDP, RS232 eller RS485 kommunikation med M-Bus ASCII klient.
  • Parallell avläsning, övriga slavportar i PiiGAB M-Bus 900S kan användas oberoende.