PiiGAB M-Bus 900S M-Bus omvandlare

PiiGAB M-Bus 900S är en transparent M-Bus omvandlare avsedd för fjärravläsning av M-Bus mätare med upp till fyra klienter samtidigt. Du kan fjärravläsa via lokala nätverk, stadsnät, internet, vanlig seriell kommunikation eller via en redan befintlig M-Bus master. Du kan även ansluta Modbus-klienter parallellt för att läsa in värden från M-Bus mätare till PLC/DUC eller visa en lokal display.

PiiGAB M-Bus 900S är avsedd att användas för att transparent avläsa alla typer av mätare som stöder M-Bus standarden (EN13757). M-Bus omvandlaren översätter det elektriska gränssnittet för M-Bus till respektive klient. Det görs ingen åverkan på det transparenta M-Bus meddelandet i omvandlaren utan meddelandet skickas ograverat till någon av de fyra klienterna.

PiiGAB M-Bus 900S kan totalt mata 5, 20, 60 eller 120 M-Bus laster beroende på licens. Det finns fyra parallellkopplade plintar för anslutning mot M-Bus mätarna. PiiGAB M-Bus 900S går att beställa med 1, 2 eller 4 klienter. M-Bus omvandlaren har också stöd för Modbus och M-Bus ASCII klienter.

Med tilläggsapplikationen QuickPost kan även mätardata exporteras till FTP-server eller HttpPost-server.

Med tilläggsapplikationen Modbus2MBus kan också Modbus mätare läsas i ett M-Bus system.

Med Wireless kan trådlösa M-Bus mätare läsas i ett M-Bus system.

 

 

Beställ din PiiGAB M-Bus 900S här!

 

Fördelar med PiiGAB M-Bus 900S

  • Upp till fyra parallella klienter
  • 10/100 Mbit Ethernet
  • TCP, UDP, Seriellt (konfigurerbart)
  • Fast IP-adress eller dynamisk via  DHCP
  • Operativsystemoberoende
  • Modbus TCP/RTU Slav
  • Är en egen M-Bus mätare på M-Bus nätet
  • Läsa av M-Bus nätets spänning och ström
  • 24V AC/DC
  • PiiGAB M-Bus 900T med wirelesskort stödjer trådlös mätarinsamling