Teknisk information för PiiGAB M-Bus 810

Här finns teknisk information om vår M-Bus omvandlare PiiGAB M-Bus 810. För den totala tekniska beskrivningen, installationshjälp mm. hänvisar vi till manualen.

M-Bus omvandlarens består av en Ethernet anslutning, en serie port, fyra stycken parallella utgångar för M-Bus slingor samt anslutning för spänningsmatning.

Det finns också möjlighet att koppla in en säkerhetsjord då omvandlaren används i miljöer med mycket störningar på spänningsmatning och M-Bus slingan.

På M-Bus omvandlarens front finns tre stycken lysdioder som indikerar spänningsmatning, sändning och mottagning. Spänningslysdioden har olika beteende beroende på kortslutning av M-Bus slingan eller överlast på M-Bus slingan. Normalt lyser den med ett fast rött ljus.

PiiGAB M-Bus 810 konfigureras via konfigureringsprogrammet PiiGAB M-Bus Wizard, via TCP med ett web-interface eller via Telnet. PiiGAB M-Bus Setup Wizard kan också användas för konfiguration direkt på plats via omvandlarens serieport med en Adapter 2 kabel (CAB-107). Du kan även läsa av M-Bus mätarna på plats med en Adapter 1 kabel (CAB-106) för M-Bus kommunikation. Genom att använda serieporten garanteras ett fullgott intrångsskydd. Eftersom omvandlaren också kan konfigureras via Telnet så är den operativsystemoberoende varvid exempelvis Linux kan användas.

Specifikation, PiiGAB M-Bus 810

 • M-Bus EN 1434-3, EN 13757-3
 • Antal lastenheter 2/5/20/60 (lastenhet 1.5mA)
 • M-Bus baudrate: 300-9600 bps
 • Strömförbrukning
  250mA (24V AC, 2, 5, 20 lastenheter)
  350mA (24V AC, 60 lastenheter)
 • Temperaturomr. -20°C till +55°C
 • Lagringstemperatur -35°C till +70°C
 • Mått BxHxD 70x86x57
 • Kapslingsklass IP 20
 • Kapsling Lexan 940/VO 1550
 • Matning 24V AC/DC
 • CE-godkänd