Temperatur- och hygromätare för inomhusmätning

Temperatur- och hygromätare för antingen trådad eller trådlös M-Bus.

Mätaren mäter temperatur och luftfuktighet. Montera mätaren mot en vägg där omgivningstemperaturen och luftfuktigheten inte påverkas av externa värmekällor.

Den standardiserade montageplattan gör att monteringen på en vägg blir enkel. För den trådade mätaren finns det hål på montageplattan där M-Bus slingan kan träs igenom för att ansluta till mätaren.

Mätarens identifieras med serienumret på underkanten av mätaren. Serienumret är identifikationsnumret av mätarens M-Bus sekundäradress.

För konfiguration beror det på vilken sorts mätare man ska läsas. Se under för respektive trådad eller trådlös.

Artiklar:

  • Trådad: PI-TH
  • Trådlös: PI-Temp_WL

Generellt för mätarna

  • Mäter temperatur.
  • Mäter luftfuktighet.
  • Montage: Vägg eller dosa CC60.
  • M-Bus standard: EN13757.

 

Vänligen se specifik information för respektive mätare.