Förstärkare för Wireless M-Bus

LAN-FAMP868 är en signalförstärkare för trådlös M-Bus med inbyggd filterteknik. Signalförstärkaren är kompatibel med S1, C1 och T1 mode.

Med hjälpa av signalförstärkaren kan avståndet mellan mätare och omvandlaren fördubblas. Är signalförhållandena mycket dåliga kan avståndet förbättras ytterligare.

Filtret i förstärkaren filtrerar bort signaler från 4G, LTE, TV, WLAN mm.

Förstärkaren ansluts mellan omvandlare och antenn med en standard SMA anslutning och monteras enkelt på DIN-skena.

 

Generell Information

  • DIN-montering
  • Spänningsmat med 12-24 DC eller AC
  • SMA-kontaktanslutning
  • Mått: 58 x 80 x 30 mm