Rökdetektor

 

Rökdetektorn larmar när rök detekteras. Manuell testknapp för att verifiera batteristatus och att den inbyggda sirenen fungerar.

Enheten slås på automatiskt när den är monterad i taket för snabb och effektiv installation, den slås också automatiskt av när den tas bort från installationen.

Kan användas där det finns behov att fjärrövervaka att en brandvarnare är installerad och fungerar korrekt. En gång var 13: e minut sänder enheten ett statusmeddelande.

 

Varningar:

BATTERY: Låg batterinivå

SMOKE: Rök detekterad (Larm)

END OF LIFE: Enheten närmar sig slutet av sin maximala utesittningstid på 10 år

MALFUNCTION: Varningsfel

NO CONNECTION: Ingen anslutning mellan radio och röksensorn

MANUAL TEST: Manuell test utförd

 

Batteritid typiskt 8-10 år

 

 

Artikel: LAN-WMBUS-SMK-1

Beställ här!