Transformatorer

Vi tillhandahåller olika transformatorer som passar för de vanligaste användningsområdena. Samtliga transformatorer är skyddade mot kortslutning och överbelastning samt uppfyller försäkringsbolagens krav på självslocknande plast i höljet.

Skyddstransformator TU-PSLR30

Transformatorn uppfyller isolationskategori III (>4kV), har skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna och är anpassad för matning av SELV- och PELV-anläggningar.

 • DIN- eller väggmontage
 • Primär: 230VAC, 50-60Hz
 • Sekundär: 24VDC 1,25A
 • Effekt: 30VA
 • Stabiliserad

AC Transformator TU-PSS10/20/32/60

Transformatorn används då kraven på isolation och säkerhet är utöver de vanliga. Den lämpar sig för spänningsmatning i SELV- och PELV-anläggningar såsom övervakningssystem, temperaturreglering, belysning och larm.

 • DIN- eller väggmontage
 • 230VAC, 50-60Hz
 • 24VAC
 • 10, 20, 32 eller 60VA effektuttag

Likriktartransformator TU-PFLF12S/12 eller TU-PFLF12S/24

Transformatorn är anpassad till säkerhetsområdet och har hög tålighet mot kortvarig överbelastning. Den passar utmärkt för strömförsörjning av signalanordningar, t.ex. ringklockor.

 • Stickproppsanslutning
 • 230VAC, 47-63Hz
 • 12VDC, 12VA
 • 24VDC,12VA