Bluetooth – Trådlöst Ethernet

Vi erbjuder trådlöst Ethernet, en lösning som passar anläggningar som är utspridda eller har mobila maskiner. Läs gärna mer nedan, eller kontakta oss för mer information.

Wirleless module

Trådlöst Ethernet är den optimala lösningen för trådlös kommunikation med avstånd upp till 200 meter. Bluetoothlänken är säker, effektiv och enkel att underhålla.

  • Enkel och säker installation med automatisk konfiguration
  • Extra tillförlitlig och robust dataöverföring med redundanta överföringskanaler och integrerad felkorrigering
  • Störningsfri parallelldrift av flera Bluetooth-överföringar eller från Bluetooth-sändningsvägar och WLAN-system med effektiv hantering av frekvensluckor
  • Lång räckvidd upp till flera hundra meter med överföring i licensfritt 2,4 GHz-band

 

» Datablad