PiiGAB M-Bus OPC Server/Explorer – Programvara

0.00 kr

Beskrivning

M-Bus OPC Server V2.5.1.1 gör det möjlighet att kommunicera med olika M-Bus mätare. Du kan blanda M-Bus mätare från olika fabrikat oberoende om det är singel eller multitelegram, primär eller sekundär adressering etc som används. Stöder UDP/TCP och seriell kommunikation.

PiiGAB Explorer är vårt verktyg för att konfigurera version två av PiiGAB M-Bus OPC Server. PiiGAB Explorer används också för att konfigurera korskopplingen mellan Modbus slaven (RTU/TCP) och M-Bus klienten samt mellan M-Bus Ascii och M-Bus klienten i PiiGAB M-Bus omvandlare serie 900.

Mer information

pa_filtyp

ZIP