M-Bus OPC server/ Explorer version 2.4

0.00 kr

Beskrivning

M-Bus OPC Server gör det möjlighet att kommunicera med olika M-Bus mätare. Du kan blanda M-Bus mätare från olika fabrikat oberoende om det är singel- eller multitelegram, primär eller sekundär adressering etc. som används. Stöder UDP/TCP och seriell kommunikation.

Mer information

pa_filtyp

ZIP