QuickOPC

QuickOPC är avsedd för utveckling av OPC klienter för olika OPC protokoll med hjälp av verktyg för Windows.

– QuickOPC.NET, avsedd för OPC ”Classic” specifikationerna och för Microsoft .NET Framwork.
– QuickOPC-COM, avsedd för OPC ”Classic” specifikationerna och för att användas tillsammans med Microsoft COM (OLE automation).
– QuickOPC-UA, avsedd för OPC Unified Architecture specifikationer (.NET).

Ladda ner den fria och fullt fungerande versionen nedan för test och utvärdering.

Demomode hanterar riktiga server data till klientapplikationen i 30 minuter, efter denna period, behöver komponenten startas om.

Installationen innehåller även användarexempel för QuickOPC produkten i olika programmeringsspråk. Det innehåller också verktyg och annat material som relateras till produkten.

Visar alla 3 resultat