Vi erbjuder transparent fjärravläsning inom företrädesvis kommunikationsprotokollen M-Bus (Meter-Bus) och Modbus. Vi kan exempelvis erbjuda avläsning av flera M-Busmätare från flera håll samtidigt där du fritt kan blanda fjärravläsningar från lokala nätverk, stadsnät, internet, seriell kommunikation eller via befintlig M-Busutrustning.

FILTRERA PRODUKTER

PiiGAB M-Bus 810, M-Busomvandlare

PiiGAB M-Bus 810 är en omvandlare avsedd för fjärravläsning av M-Bus mätare via lokala nätverk, stadsnät eller internet.

PiiGAB M-Bus 900S M-Busomvandlare

PiiGAB M-Bus 900S är en transparent M-Bus omvandlare avsedd för fjärravläsning av M-Bus mätare med upp till fyra klienter samtidigt.

PiiGAB M-Bus 900T M-Busomvandlare

PiiGAB M-Bus 900T är precis som sin storebror PiiGAB M-Bus 900S en kompetent M-Bus master avsedd för fjärravläsning av M-Bus mätare med upp till fyra klienter samtidigt.

CO2 / temperatur / luftfuktighet

Kombinerad CO2-, temperatur- och luftfuktighetsgivare som är plug-and-play.

Digitala/analoga M-Busomvandlare

Relays digital och analog insignalsmoduler för t.ex övervakning av tryck, temperatur och gaslarm. Den kan med fördel även användas för övervakning av dörrar och fönster.

Kablage

Till vår hårdvara erbjuder vi kommunikationskablar. Vi har de vanligaste för RS232, RS485, Ethernet och PiiGAB M-Bus 810.

Konfigureringsverktyg / sniffer

Verktyg för att enkelt och trådlöst konfigurera våra wireless M-Bus repeatrar eller för att i realtid se vilka trådlösa mätare och repeatrar som tas emot.

Läckagelarm

Läckagelarmet larmar så snart ett läckage detekteras. Enheten upptäcker vattenläckage på golvet när den är ansluten till en detektorkabel eller annan sensor som leder ström när den utsätts för vatten.

M-Bus Micro-Master

M-Bus master med RS232C/USB gränssnitt för mobil avläsning av små M-Bus system med hjälp av bärbar dator.

Magnetkontakt

Magnekontakten larmar så snart en dörr eller fönster öppnas eller stängs.

Papago – Ethernet temperaturmätare

Papago – Temperaturmätare med Pt100/Pt1000 givare eller temperatur- och hygromätare

Pulsdelare

KV001A är en pulsdelare från två S0 pulser eller kontaktslutningspulser till fyra kontaktslutningspulser. Du kan exempelvis ansluta två elmätare med S0 puls och dela ut respektive pulsingång till två stycken kontaktslutningspulser.

Pulsomvandlare för M-Bus

Läs mer om Relay PadPuls M1C, PadPuls M2C/M2, PadPuls M4L/M4

Pulsräknare

En plug-and-play pulsräknare som förvandlar alla förbrukningsmätare med pulsutgång till en trådlös mätare.

Pulsräknare med optisk givare

En plug-and-play pulsräknare som förvandlar alla förbrukningsmätare med en puls-LED till en trådlös mätare.

Räckviddsförlängare

Öka prestandan hos din befintliga Wireless M-bus-gateway! Räckviddsförlängaren ökar drastiskt mottagningsprestandan för gatewayen.

Rökdetektor

Rökdetektorn larmar när rök detekteras. Manuell testknapp för att verifiera batteristatus och att den inbyggda sirenen fungerar.

RS232/M-Bus omvandlare

PW-serien är en RS232/M-Bus omvandlare för 3, 20 eller 60 lastenheter där data kan avläsas och behandlas av ett överordnat system. Med PW serien kan parametrar konfigureras och data läsas från M-Bus mätarna via RS232.

Statussensor

Varnar så snart en ingång växlar tillstånd och kan anslutas till potentialfria kontakter som reläer eller reedreläer.

SW485 – RS485 splitter/extender

SW485 – RS485 splitter/extender för nio stycken kanaler.

Temperatur / luftfuktighet

En plug-and-play temperatur- och luftfuktighetsgivare med hög mätnoggrannhet som bara tar några sekunder att installera.

Temperatur / luftfuktighet, för externa tempsonder

Plug-and-play rumstemperatur- och luftfuktighetsgivare som dessutom stöder upp till fyra externa temperatursonder.

THT2 – Temperatur- och hygromätare

THT2 – Temperatur- och hygromätare för Modbus RTU över RS485

TME – Ethernet temperaturmätare

TME – Ethernet temperaturmätare för Modbus TCP över TCP/IP

Trådad M-Bus temperatur- och hygromätare

Temperatur- och hygromätare för trådad M-Bus.

Trådlösa tillbehör

Här listar vi tillbehör till våra trådlösa lösningar, exempelvis för PiiGAB M-Bus 900S med Wireless M-Bus.

Transformatorer

Vi tillhandahåller olika transformatorer som passar för de vanligaste användningsområdena.

Utomhustemperatur / luftfuktighet

Kombinerad temperatur- och luftfuktighetsgivare i en tålig kapsling för utomhusbruk.

VOC/ temperatur / luftfuktighet

Kombinerad VOC-, temperatur- och luftfuktighetsgivare som är plug-and-play.

Elmätare DIN 1-fas M-Bus

EM111 DIN är en kompakt, 1 modul (17.5mm) bred, energimätare för 1-fas system som mäter upp till 32A.

Elmätare DIN 3-fas M-Bus

EM340 DIN är en kompakt energimätare, endast 3 moduler, anpassad för att mäta ström upp till 65A.

Elmätare DIN trafo M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för sekundärmätning med transformatorer, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D.

Vattenmätare Wireless M-Bus

HYDRODIGIT-S1 är en elektronisk vattenmätare med induktiv överföring av vinghjulets registrering väl lämpad att mäta vattenförbrukning i lägenheter och radhus.

Elmätare DIN 1-fas Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för 1-fas system, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D

Elmätare DIN trafo Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för sekundärmätning med transformatorer, godkänd för debitering enligt MID "MID-003" bilaga B + D.

Vattenmätare M-Bus

GSD8-RFM är en torrlöpande enstrålig vinghjulsmätare lämpad att mäta vattenförbrukning i lägenheter och radhus.

Elmätare DIN 3-fas Wireless M-Bus

EM24 DIN är en kompakt energimätare för 3-fas system, godkänd för debitering enligt MID "MI-003" bilaga B + D.

LAN-WMBUS-OD-PIR

Wireless M-Bus IR-närvarosensor

LAN-WMBUS-OD-EQ

Närvarosensorn LAN-WMBUS-OD-EQ är en sensor som detekterar rörelser och varnar när en rörelse detekteras med PIR-teknik, ljud och ljus

Konverterare M-Bus till Trådlöst

Den nätdrivna M-Bus mastern LAN-WMBUS-MA är en plug-and-play trådbunden M-Bus till trådlös M-Bus omvandlare för att läsa av trådbundna M-Bus-mätare och överföra data trådlöst med hjälp av Wireless M-Bus.

Repeater

Vår nät- eller batteridrivna trådlösa M-Bus repeatrar är mycket lättanvända samtidigt som de har många inställningsmöjligheter för att öka räckvidden mellan mätare och gateway.

Temperatursensor

En plug-and-play temperatur- och luftfuktighetsgivare med hög mätnoggrannhet som bara tar några sekunder att installera.

Kapsling av gateway

Kapslingar finns som standard i två storlekar samt med och utan transparent lock. DIN-skena monterad i botten. Våra kapslingar är ljusgrå (RAL 7035).

Utomhustemperatur

Kombinerad temperatur- och luftfuktighetsgivare i en tålig kapsling för utomhusbruk.

PiiGAB HAN-P1 Converter

Den smarta elmätaren med HAN-P1-port skickar förbrukningsdata momentant.
Med PiiGAB HAN-P1 Converter kan du enkelt konvertera denna data för att styra och övervaka din fastighet.

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE