PiiGAB M-Bus Wizard

Gratisverktyget för att testa, söka och konfigurera M-Bus mätare. Det är ett utmärkt hjälpmedel där du kan verifiera din M-Bus anläggning på ett effektivt sätt. Med PiiGAB M-Bus Wizard hittar du lätt PiiGABs insamlingsenheter på ditt nätverk, den innehåller även en inbyggd Modbus och en M-Bus ASCII klient.

PiiGAB M-Bus Wizard är en lätthanterlig mjukvara som kan användas för att hitta dina insamlingsenheter, som exempelvis PiiGAB M-Bus 810 och PiiGAB M-Bus 900S , på ditt nätverk. PiiGAB M-Bus Wizard kan användas tillsammans med alla typer av M-Bus omvandlare på marknaden så länge de hanterar TCP/IP, UDP/IP eller seriell kommunikation.

Med PiiGAB M-Bus Wizard kan du kommunicera och testa M-Bus mätare med antingen primär- eller sekundäradressering. Du kan även byta primäradressen på mätaren eller ändra dess kommunikationshastighet. Mer avancerade funktioner som exempelvis Application Reset med subgrupp och möjlighet att arbeta med broadcast etc finns att tillgå. Du kan även söka efter M-Bus mätare på M-Bus slingan och få upp dem i tabellform.

Med PiiGAB M-Bus Wizard kan man ställa in IP-adressen i PiiGAB M-Bus 810 och i PiiGAB M-Bus 900S via MAC-adressen. PiiGAB M-Bus 810 konfigureras helt och hållet via PiiGAB M-Bus Wizard. Här kan man också välja att kommunicera med TCP eller UDP, vilket portnummer samt vilken kommunikationshastighet som ska användas. Inställningarna i PiiGAB M-Bus 900S görs i dess inbyggda webinterface.

För att kunna testa och verifiera Modbus slavfunktionen i PiiGAB M-Bus 900S har vi byggt in en komplett Modbus testklient i PiiGAB M-Bus Wizard. Klienten stöder både ModbusTCP och ModbusRTU protokollet över TCP/IP, UDP/IP eller seriellt.

PiiGAB M-Bus Wizard har även en inbyggd testklient för PiiGABs egna protokoll, M-Bus ASCII. Klienten är helt generell och kan användas av dig som vill utveckla en egen M-Bus ASCII klient och som har behov av att jämföra och verifiera avläsningarna från mätarna via PiiGAB M-Bus 900S.

Fördelar med PiiGAB M-Bus Wizard

Lätt att konfigurera PiiGAB M-Bus 810.
Möjlighet att fjärradministrera mätare över nätverk.
Hitta PiiGABs omvandlare på lokalt nätverk.
Ändra IP-adresser för PiiGABs omvandlare.
Pinga omvandlarna på nätverket.
Hitta M-Bus mätare på M-Bus slingan.
Ändra vissa parametrar i M-Bus mätaren.
Läsa ut information i hexadecimal form från mätarna för felsökning.
Avsökning av M-Bus slingan.

Nedladdningsbara filer

Vill du hålla dig uppdaterad på vad som händer på PiiGAB?

Vill du veta vad de senaste trenderna är?

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE