PiiGAB M-Bus Setup Wizard 3.1.2 är här!

Den nya versionen av PiiGAB M-Bus Setup Wizard är nu lanserad.

version 3.1.2 har vi, förutom några mindre justeringar, även ändrat filtret för primäradressinmatning. Du kan nu mata in adress 253 för tester av sekundäradress och 255 för tester av broadcast.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om den nya versionen, du kan även ladda ner den här.

 

Visa alla nyheter