PiiGAB är nu medlemmar i branschorganisationen Svensk Automation

Branschorganisationen Svensk Automation arbetar med att stärka branschen i allmänhet och medlemsföretagen i synnerhet genom att bevaka och agera i branschgemensamma frågor, informera om branschen samt vara mötesplats och forum för samverkan. Genom att samarbeta skapar man en starkare bransch.

 

Här samlas företag inom automationsbranschen:
•Fastighetsautomation
•Industriautomation
•Processautomation

Läs mer om svensk automation här.

Visa alla nyheter