OPC Server för Johnson Control

Tillsammans med OPC Labs har vi tagit fram en ny OPC server för Johnson Control

OPC servern är en master på Johnson Control Metasys N2 nätverket. Detta kan bestå av en blandning av olika slav enheter som kommunicerar via N2 (Johnson Controls original protokoll) eller N2Open protokoll. N2 och N2Open är Optomux baserade protokoll som används inom HVAC (Värme, Ventilation och luft konditionering) samt andra husautomations nätverk.

 

Visa alla nyheter