Miljöpolicy för PiiGAB  

miljobalkong

I PiiGABs företagstänkande ser vi alltid till miljöaspekten och all hantering sker på ett sådant sätt att vi väljer de alternativ som påverkar vår miljö på bästa sätt. Denna miljöpolicy gäller för alla delar inom PiiGABs ramar som administration, produktion, försäljning mm.

PiiGAB vill uppnå ett hållbart samhälle och därför har vi fokus på att ta fram hård- och mjukvara som gör att både storförbrukare och småförbrukare av energi skall kunna se och följa upp den faktiska energiförbrukningen. Vår målsättning är att se på miljön ur ett globalt perspektiv. Vi gör det möjligt för energianvändare att visualisera sin energiförbrukning och därmed ge dem bra incitament för att aktivt arbeta med energibesparing. Våra produkter blir då ett bra och effektivt verktyg för att kunna överblicka den aktivitet som görs för att minska energiförbrukningen.

Våra egna produkter innehåller inte några ämnen som finns specificerade i OBS-listan. Produkterna som vi jobbar med uppfyller både RoHS och WEEE direktiven. All hantering av produkterna sker utifrån ett miljötänkande sätt.

 

Personal och daglig verksamhet

I alla beslut skall miljökonsekvensen vägas in. Vi skall ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser samt använda miljöanpassade material och metoder. Vi skall främja och uppmuntra miljömedvetenhet hos våra medarbetare. Vi skall samverka med miljömedvetna partners och kunder.

Grönt hyresavtal

I juni 2014 flyttade vi till nya lokaler, där möjlighet att teckna grönt hyresavtal fanns, vilket var en självklarhet för oss. Avtalet grundar sig i råd och riktlinjer från både myndigheter och miljöorganisationer och kretsar främst kring frågor relaterade till energi och avfall. Detta innebär bland annat att all vår el kommer ifrån förnybara källor.

 

Paketering av produkter

Alla paketering av varor sker i miljövänliga förpackningsmaterial. Vi använder oss av förpackningar gjorda av wellpapp som är gjort av återvunnet papper. Även utfyllningsmaterial kommer från återvunnet material.

 

Återvinning

Från den 13 augusti 2005 gäller en lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209, 210). Lagen omfattar alla företag som importerar samt tillverkande företag i Sverige, och som säljer sina produkter på den svenska marknaden. Vi har avtal med El-Kretsen för omhändertagande och återvinning av uttjänta produkter.