Affärsidé

Vår affärsidé är att utveckla och sälja produkter för kommunikation, datainsamling och spårbarhet för användning inom industri, fastighet samt för energiproducenter.

Vårt koncept är att alltid erbjuda öppna, oberoende, effektiva produkter som är enkla att använda. Vi gör inga egna projekt.

Kundnyttan är ökad informationsnivå i syfte att optimera energiförbrukning på ett säkert sätt i kundens verksamhet.

Genom att vara en kommunikationslänk bidrar vi till en ansvarsfull resursförbrukning.

 

Vision

”Hållbara relationer för en hållbar framtid”

 

Kärnvärden

Våra kärnvärden är: Kvalité, Innovation och Samspel.