Nya roller på PiiGAB

Fredrik Öhrberg har meddelat PiiGABs styrelse att han avser lämna sin befattning som VD för bolaget.

När Fredrik klev in i rollen som VD för 2 år sedan var hans viktigaste uppdrag att väsentligen öka försäljningen. Med den tillväxttakt vi haft sedan dess kan vi konstatera att målet är uppnått!

Fredrik har under de senaste 2 åren starkt bidragit till PiiGABs försäljningsframgångar och etablerat oss som ett tillväxtbolag genom kundfokus och sitt starka personliga engagemang.
Styrelsen och kollegorna förstår hans beslut där många långa dagar med resor och arbete ger lite tid till familj och fritid.
Fredrik kommer succesivt avveckla sitt engagemang i PiiGAB, men kommer under en period fortsatt att stötta oss med sin kund- och marknadskompetens.

I och med att Fredrik Öhrberg slutar sin tjänst som VD har styrelsen beslutat att göra en organisationsförändring för att kunna möta de utmaningar vi som företag står inför vid en stark tillväxt.

Johan Palm som idag är vår Supportchef tar även över ansvaret som Försäljningschef och exportförsäljningen och till sin hjälp har han Ola Åberg som tar försäljningsansvaret i Sverige.

Fredrik Öhrberg: -”Det har varit två mycket spännande år. Jag gick in i rollen med ett tydligt uppdrag: -Att utveckla relationerna med direkt koppling till vår utvecklingsavdelning. -Att bredda våra samarbeten med leverantörer och konsulter, allt för att kunna vara mer delaktiga i våra kunders vardag. -Att attrahera flertalet nya medarbetare som fortsatt kommer att medverka kring PiiGABs framdrift. Men inte minst -Att växa, vilket vi gjort med drygt 40%.

Utmaningarna har varit många och målen har varit högt satta. Nu är det dags för entreprenören Öhrberg att vara mer delaktig i familjen. Engagemanget i PiiGAB har tagit tid men jag är stolt över det nya PiiGAB som växer fram.

I och med att Fredrik Öhrberg nu slutar kommer Fredrik Winroth att ta över den formella rollen som VD på PiiGAB.

Samtidigt som vi tycker det är tråkigt att Fredrik Öhrberg slutar vill vi tacka honom för hans starka engagemang och allt det arbete han lagt på PiiGAB. Vi önskar honom lycka till i hans framtida karriär.

Thomas Sundberg

Styrelseordförande PiiGAB

Copyright © 2023 av PiiGAB Processinformation i Göteborg AB
Alla varumärken eller registrerade varumärken som förekommer på hemsidan tillhör respektive ägare
sv_SE