Ny uppdaterad version av M-Bus OPC server (v.1.4.0.1)

PiiGABs M-Bus OPC Server är helt generell vilket gör att man fritt kan blanda olika fabrikat av M-Bus mätare på samma M-Bus slinga. Den stöder ”Variable Data Structure” och kan hantera både primär- och sekundäradressering samt singel- och multitelegram.

I den senaste uppgraderingen v. 1.4.0.1 som finns att hämta hem på vår hemsida har vi gjort ett flertal mindre uppdateringar som förstärkt felhantering gällande mätsvar vid sekundär adressering, förstärkt hantering vid asynkron kommunikation eller subscription, justering av delay algoritm etc.

 

Visa alla nyheter