Nu lanserar vi vår nya PiiGAB M-Bus 900

PiiGAB M-Bus 900 är en omvandlare som är utvecklad för att kunna fjärravläsa M-Bus mätare med upp till fyra olika klienter samtidigt. Du kan fjärravläsa mätare genom att blanda lokala nätverk, stadsnät, Internet, vanlig seriell kommunikation eller via en redan befintlig M-Bus master. Du kan även ansluta en Modbus klient parallellt för att läsa in värden från M-Bus mätare till PLC/DUC eller visa på en lokal display.

Med den nya kommunikationsplattformen möjliggörs energibesparingar som gynnar både miljö och ekonomi.

PiiGABs M-Bus 900 används för fjärravläsning av elmätare, värmemängdsmätare, vattenmätare, och andra typer av mätare, samt för digitala och analoga signaler.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Visa alla nyheter