QuickOPC

EasyDAClient kraschar vid instansiering

Om du använder .NET Framework 4.6 kommer EasyDAClient klassen krascha vid instansiering. Följande lösning i Windows registret löser problemet: Öppna registret (regedit.exe) Bläddra fram till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework Skapa ett nytt 32-bitarsvärde (DWORD) Ange namn: useLegacyJIT Sätt värde: 1 Stäng registret OBS: Du kan behöva administratörsrättigheter för att komma åt registret.

Efter lång körning allokeras mycket minne av mitt program som använder QuickOPC.

Detta problem uppstår då man instansierar EasyDAClient klassen väldigt ofta och inte rensar undan instanserna på ett korrekt sätt. När en instans inte ska användas mer kalla på EasyDAClient.Dispose() för att flagga för .NET GC (Garbage Collector) att instansen ska raderas. Alternativt försök använda en eller få instanser av EasyDAClient istället för flera. Men kalla […]