PiiGAB QuickPost

Måste en namnserver sättas på omvandlaren?

Om omvandlaren är satt till statisk IP-adress måste en namnserver anges. Detta görs på PiiGAB M-Bus 900:ans konfigurationssida och i Name Server fältet för statisk IP-adress.

Vad för tid ställs timeouten in på?

Detta beror på hur mycket timeouten på slavporten som levererar M-Bus ASCII datat är inställd på. PiiGAB QuickPosts timeout ska vara högre än slavporten för att garantera att data kommer fram till PiiGAB QuickPost applikationen.

Vilka filformat finns tillgängliga?

De olika formaten finns angivna på PiiGAB QuickPost konfigurationssida i File Format fältet. I manualen går det att läsa mer om de olika formaten.

Sida 1 av 212