PiiGAB M-Bus 900/900S/900T

Läsa M-Bus mätare från extern M-Bus omvandlare

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S som M-Bus slav, dvs att en eller två externa M-Bus omvandlare kan läsa M-Bus mätarna kopplade till omvandlaren. Obs: För PiiGAB M-Bus 900 kan bara en extern M-Bus master inkopplas. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare. Gå till Configuration sidan. Tryck på önskad slavport som ska […]

Läsa M-Bus mätare över RS485

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS485. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare. Gå till Configuration sidan. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS485. Ange följande parametrar: Type: Serial. Com port: RS-485. Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS485-slingan. Bit Number: Antal databitar […]

Läsa M-Bus mätare över RS232

Följande visar hur man konfigurerar en PiiGAB M-Bus 900/900S för att möjliggöra att M-Bus mätare läses över RS232. Start omvandlarens webgränssnitt i valfri webläsare. Gå till Configuration sidan. Tryck på önskad slavport som ska konfigureras för RS232. Ange följande parametrar: Type: Serial. Com port: RS-232. Baud raute: Önskad kommunikationshastighet på RS232-slingan. Bit Number: Antal databitar […]

Installera licens

Följande lista förklarar hur man installerar en ny licens i PiiGAB M-Bus 900/900S. Dessa steg kan också användas för att kolla vad för licens omvandlaren har. Start webgränssnittet för omvandlaren i valfri webbläsare. Gå till Administrations sidan. Leta upp sektionen License. Här visas omvandlarens licens. Klistra in den nya licensen i fältet Update license. Tryck […]

Installera mjukvara (System, MBusHub, QuickPost, Modbus2MBus & Wireless M-Bus)

Följande lista förklarar hur man installerar en mjukvara i PiiGAB M-Bus 900 V2 och PiiGAB M-Bus 900S. Dessa steg används antingen för att installera en ny programvara eller uppdatera en befintlig. Ladda hem mjukvaran som ZIP-fil: Mjukvaror för PiiGAB M-Bus 900 V2: System MBusHub QuickPost Modbus2MBus Mjukvaror för PiiGAB M-Bus 900S. System MBusHub QuickPost Modbus2MBus […]

Lyckas inte göra en sekundäradress sökning PiiGAB M-Bus 900/900S

Om du inte lyckas söka efter sekundäradress på M-Bus slingan med PiiGAB M-Bus 900/900S och PiiGAB M-Bus Wizard beror det troligtvis för höga timeouter.   Det finns fyra timeouter som måste ställas in är: MBusHub Masterport i PiiGAB M-Bus 900/900S. MBusHub slavport i PiiGAB M-Bus 900/900S. SND_NKE/SND_UD timeout i PiiGAB M-Bus Setup Wizard. RSP_UD2 timeout […]

Sätta upp MBus2Modbus

Här följer en generell lista för att konfiguration MBus2Modbus, dvs läsa M-Bus mätare med en Modbus klient.   Initialkontakt med omvandlaren och M-Bus mätare 1. Ställ IP-konfiguration i omvandlaren. 2. Testa kommunikation med M-Bus mätare. Obs: Verifiera att omvandlares IP-adress, port och protokoll och testa kommunikation mot alla M-Bus mätare. Använd som hjälp: Getting started […]

Exempel på initialkontakt

Här följer en lathund på ett exempel att få initialkontakt med omvandlaren. Koppla omvandlaren till en nätverksswitch. Koppla datorn till samma nätverksswitch. Ställa datorns nätverkskort till följande IP-konfiguration: IP-adress: 192.168.10.1 Nätmask 255.255.255.0 Gateway: 192.168.10.254 Kontrollera IP-konfiguraitonen med ipconfig kommandot i kommandotolken. Läs av MAC-adress på omvandlaren på högra sidan. (Börjar med E8-99-5A). Start PiiGAB M-Bus […]