PiiGAB M-Bus 810

Grunläggande felsökning

Om du behöver felsöka M-Bus mätare som är kopplade till en PiiGAB M-Bus 810 behöver du tänka på följande saker för att ha rätt förutsättningar att felsöka. Fyra bra verktyg att använda under felsökning är: PiiGAB M-Bus Wizard Gettings started PiiGAB M-Bus 810 MicroMaster USB PiiGABs generella M-Bus dokumentation   IP-adress Vilken IP-adress har omvandlaren? […]

Exempel på initialkontakt

  Här följer en lathund på ett exempel att få initialkontakt med PiiGAB M-Bus 810. Koppla PiiGAB M-Bus 810 till en nätverksswitch. Koppla datorn till samma nätverksswitch. Ställa datorns nätverkskort till följande IP-konfiguration: IP-adress: 192.168.10.1 Nätmask 255.255.255.0 Gateway: 192.168.10.254 Kontrollera IP-konfiguraitonen med ipconfig kommandot i kommandotolken. Läs av MAC-adress på PiiGAB M-Bus 810 på högra […]

Får inte kontakt med alla mätarna på slingan

Kontrollera att matningsspänningen (24VAC/DC) till omvandlaren är fullt isolerad från övriga produkter i din undercentral. Kontrollera även jorden på primär- och sekundärsidan på skyddstransformatorn så att dessa inte är sammankopplade.

Rx-lampan börjar blinka utan att någon fråga är ställd

Om M-Bus slingan av misstag är ansluten till pulsingången istället för till M-Bus ingången, på en mätare, kan en blinkning på Rx-lampan inträffa varje gång en puls uppstår. Generar mätaren väldigt många pulser kan även powerlampan börja blinka snabbt när pulserna ankommer.

Power lampan på Piigab M-Bus 810 blinkar

Normalt finns det två olika scenarier som gör att powerlampan på omvandlaren blinkar. Om det skulle vara kortslutning på M-Bus slingan börjar powerlampan att blinka ungefär fem gånger per sekund. Är det överlast på slingan, alltså flera M-Bus laster än vad omvandlaren är dimensionerad för, blinkar powerlampan ungefär en gång per sekund.